Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie.

De haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven en hoe wij met elkaar in contact zijn vanuit gevoels matig perspectief. Voelen speelt een grote rol in ons leven en beinvloedt de vorming van onze gedachten, gevoelens en gedrag.

Bij haptotherapie is het contact met  elkaar en het voelen een belangrijke insteek om tot jezelf te komen en te ontdekken hoe je in relatie tot jezelf en je omgeving staat.

De therapie onderscheidt zich van veel andere therapieën, doordat lichamelijk voelbaar wordt waar je wellicht over je grenzen heengaat of waar je juist blokkeert. De affectieve benadering helpt om je te openen voor je gevoelens en bevestigt je wie je in wezen bent. Dit gebeurt in contact met elkaar door:                       gesprekken, ervaringsoefeningen en door aanraking.
gras

  • VOOR WIE BESTEMD?

    Haptotherapie is geschikt voor degenen die zich aange-sproken voelen door deze tastbare benadering. lees verder...
  • image widget

    Picasso